Przejdź do treści

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

„Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”

NUTRITECH.I-002F/22 „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego”

Dofinansowanie

5 243 711,00 zł

Całkowita Wartość

6 726 370,00 zł

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu w postaci funkcjonalnego preparatu na bazie białka konopi w formie sypkiej, który stanowić będzie bazę do produkcji alternatywnych produktów mięsnych. Po raz pierwszy zostanie wprowadzone na rynek rozwiązanie, które w pełni odzwierciedli walory smakowe produktów mięsnych, a jednocześnie charakteryzować się będzie wartościami odżywczymi (zwiększoną zawartością białka, edestyny i aminokwasów). Jest to INNOWACJA PRODUKTOWA W SKALI ŚWIATOWEJ. Rezultat projektu znajdzie zastosowanie w branży spożywczej, wśród producentów żywności – z branży mięsnej oraz roślinnych zamienników mięsa.


Realizacja projektu B+R

Technologia powstała dzięki wsparciu Funduszy Unijnych – programu NCBiR Bridge Alfa oraz funduszu Platinum Alfa. 

Wartość projektu: 1 000 000 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 800 000 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo –rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BridgeAlfa