Przejdź do treści
Strona główna » Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatury do pomiaru tłuszczu- Soxhlet na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Unieważnienie postępowania (05.07.2024):

Niniejszym informujemy, że postępowanie na dostawę aparatury do pomiaru tłuszczu – Soxhlet na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu zostało unieważnione.


Ogłoszenie wyników (23.05.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy aparatury do pomiaru tłuszczu – Soxhlet na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Pytania i odpowiedzi (09.05.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę wagi analitycznej i wagosuszarki na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (29.04.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy wagi analitycznej i wagosuszarki na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Pytania i odpowiedzi (12.04.2024):


Pytania i odpowiedzi (16.04.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę urządzeń laboratoryjnych w podziale na części na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Unieważnienie postępowania (05.07.2024):

Niniejszym informujemy, że postępowanie w zakresie Części 5 (dostawa czytnika płytek ELISA) oraz Części 7 (dostawa zestawu do elektroforezy do analizy zawartości edestyny) na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu zostało unieważnione.


Ogłoszenie wyników (10.05.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy urządzeń laboratoryjnych w podziale na części na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Pytania i odpowiedzi (10.04.2024):


Pytania i odpowiedzi (12.04.2024):


Pytania i odpowiedzi (16.04.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę liofilizatora na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (08.04.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy liofilizatora na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę narzędzi laboratoryjnych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (28.03.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy narzędzi laboratoryjnych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Korekta do zapytania ofertowego (20.03.2024):


Pytania i odpowiedzi (20.03.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatury do analizy zawartości białka w mieszance – metoda Kjeldahla na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (26.04.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy aparatury do analizy zawartości białka w mieszance – metoda Kjeldahla na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Korekta do zapytania ofertowego (25.03.2024):


Korekta do zapytania ofertowego (19.03.2024):


Pytania i odpowiedzi (19.03.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę odczynników laboratoryjnych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (15.03.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy odczynników laboratoryjnych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Korekta do zapytania ofertowego (04.03.2024):


Pytania i odpowiedzi (04.03.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę suszarki rozpyłowej do suszenia hydrolizatów białkowych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (01.02.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy suszarki rozpyłowej do suszenia hydrolizatów białkowych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (22.01.2024):

Niniejszym informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym dotyczącym dostawy aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę odczynników laboratoryjnych na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.


Ogłoszenie wyników (16.01.2024):


ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej na potrzeby firmy GREEN LANES PROTEINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do realizacji projektu pt. „Opracowanie funkcjonalnych preparatów na bazie fortyfikowanego białka konopnego” w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.”


Unieważnienie zapytania (04.01.2024):

Ze względu na konieczność doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia – aparatu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej, Green Lanes Proteins Sp. z o.o. unieważnia postępowanie dotyczące dostawy wyżej wymienionego aparatu. 


Korekta do zapytania (22.12.2023):